Už jste někdy byli jen krok od cíle?

Leden 2013

Málo peněz?

23. ledna 2013 v 18:59 | Monika Henčlová |  MŮJ SVĚT

Málo peněz?
Myslela jsem, že mám důvod k pláči, zvedlo se DPH, cena za elektřinu, vodné a stočné, mám platit inkontinenční podložky, mnohem více za léky… Člověk by řekl, že je to tíživá situace. Obrátila jsem se tedy na MPSV a odpověď přikládám. Na okraj Vám oznamuji, že mě velice potěšilo těch 60,- Kč měsíčně navíc.
Vážená paní Henčlová,
k Vašemu elektronickému podání ze dne 9. 11. 2012 sděluji, že již přiznané a vyplácené důchody se zvyšují podle pravidel, které obsahuje § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pro období let 2013 až 2015 bylo schváleno opatření, podle kterého se zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanoví v zásadě tak, aby činilo jednu třetinu růstu reálné mzdy a jednu třetinu růstu indexu spotřebitelských cen zjištěného za stanovené období. Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry činila 9 % průměrné mzdy.
Konkrétně to znamená, že podle vyhlášky č. 324/2012 se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 1. 2013 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2012 tak, že se základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 330 Kč měsíčně a procentní výměra o 0,9 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
Pro Vaši informaci dále uvádím, ženachází-li se osoba v tíživé životní situaci, kdy nemá dostatek prostředků na živobytí, může požádat o sociální dávky. Od 1. ledna 2012 je možné žádat o všechny nepojistné dávky sociální ochrany na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, na úseku nepojistných sociálních dávek, kde Vám také poskytnou bližší informace na základě Vašich konkrétních údajů. Ze systému státní sociální podpory je možno požádat o příspěvek na bydlení a ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, případně mimořádnou okamžitou pomoc.
Závěrem podotýkám, že podle § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,poskytují občanům odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění, okresní správy sociálního zabezpečení, resp. Pražská správa sociálního zabezpečení nebo Městská správa sociálního zabezpečení v Brně (dále jen "OSSZ"). Se svými konkrétními dotazy týkajícími se nároků z důchodového pojištění se proto obracejte v první řadě na příslušnou OSSZ. Její pracovníci mají v případě pochybností možnost konzultovat konkrétní případy s Českou správou sociálního zabezpečení (Křížová 25, 225 08 Praha 5), která řídí a kontroluječinnost OSSZ, a která také rozhoduje o nárocích z důchodového pojištění.
S pozdravem
JUDr. Helena Trnková, v. r.
vedoucí
oddělení důchodového pojištění
Tak nevím, mám se smát nebo brečet?
Monika Henčlová

upeÚstav je levnější

23. ledna 2013 v 18:58 | Monika Henčlová |  MŮJ SVĚTupeÚstav je levnější

Nadpisem chci pouze vyjádřit, že péče o osoby se zdravotním postižením se nejen nevyplatí, ale naopak je to velký zásah do rodinného rozpočtu.
Stát si také spočítal, že ač žijeme ve třetím tisíciletí a státy okolo nás podporují péči doma o osoby se zdravotním postižením, leze to zkrátka do peněz.
Nyní je moderní mluvit o placení inkontinenčních podložek pro OZP.
Když OZP bude ležet doma, celý byt bude cítit močí a on navíc bude mít dekubity z igelitové podložky, je nejvyšší čas ho šoupnout do ústavu. Vždyť tam dostane podložky stomické pytlíky apod. zcela zdarma. Sice je moc smutné, že klesá životnost OZP v takovém ústavu, ale ztráty jsou přeci povoleny, no né?
Pokud je OZP doma, musí stát vyplácet průměrně 10 500 Kč invalidní důchod a to každý měsíc a díky dobré domácí péči i několik let.
V ústavu jsou náklady na OZP několika násobně vyšší, za to však krátkodobější. Vždyť je prokázáno, že osoby s těžkým tělesným postižením mají v ústavu životnost cca 14 dní.
A to se vyplatí!!! Kolik stát ušetří na invalidních důchodech, příspěvcích na péči, příspěvcích na zdravotní pomůcky a příspěvcích na lécích.
Tomu se také říká státní strategie, že?
Trochu mě děsí že si každý myslí, jak je jeho život v pořádku a neohrožený. Vyhýbejte se však všem úrazům a nemocem, jinak to máte také spočítané…
Monika Henčlová

HLEDÁME OSOBNÍ ASISTENTY

9. ledna 2013 v 6:35 | Monika Henčlová |  MŮJ SVĚT

HLEDÁME OSOBNÍ ASISTENTY

NÁSTUP PO DOHODĚ MOŽNÝ IHNED

Chtěli byste nabrat nové zkušenosti v příjemném prostředí a s příjemným člověkem? Sháníme osobní asistenty pro jednu úžasnou mladou ženu připoutanou na invalidním vozíku, kteří by se v péči o ní střídali. Vše by záleželo na domluvě.

Komu by byla asistence poskytována?
Jedné velice optimisticky laděné mladé ženě, má neuvěřitelný smysl pro humor a je to neskutečná osobnost, nejen pro mě, ale pro všechny, kteří mají tu čest ji poznat. Rozhodně ze sebe nedělá chudinku, angažuje se na pomoc vozíčkářům, jezdí na konference, studuje zákony a snaží se o jejich změnu k lepšímu. Bohužel trpí roztroušenou sklerózou a je kvadruparetička.
O jakou práci by šlo?
- péče o domácnost (drobné práce, vaření, pomoc s nádobím, praním, úklidem)
- péče o dva pejsky (bišonky)
- péče o tuto ženu samotnou (podávání léků, stravy, hygiena apod.).


Inzerát od výše zmíněné ženy:

Osobní asistence.

Je mi 33 let, jsem kvadruparetička, totálně závislá na pomoci jiných 24 hodin denně. Bydlím na Praze 9 - Běchovice. V bytě mám dva malé pejsky a na stropě stropní zvedák vedoucí z ložnice až do sprchy. Také pracuji a v rámci možností jsem aktivní a to pouze pusou a údernými slovy. Troufnete si na mě? Jsem hodně vysoká, také potřebuji přebalovat, ale veškeré zvedání zvládá zmiňovaný stropní zvedák. Pořád je o čem mluvit a čemu se smát. Život invaliditou nekončí.

Monika Henčlová
telefon 603337257
e-mail: henclovam@seznam.cz